Bestelling herroepen

Steentijddag

U kunt uw aanmelding voor de Steentijddag niet zonder meer herroepen. Neem bij bijzondere omstandigheden contact op met Marie-France van Oorsouw.

Vuursteen verzameld

U kunt uw bestelling van een boek herroepen volgens het herroepingsrecht zoals in onze algemene voorwaarden beschreven. U kunt de aankoop binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden:

Herroepingsformulier

Aan: Stichting Steentijdarcheologie
p/a Oijense Bovendijk 8, Oijen
steentijddag@ziggo.nl

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst herroep betreffende de verkoop van de volgende producten:

Product
Ontvangen op
Naam consument
Adres consument
IBAN consument