Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens

De Stichting Steentijdarcheologie verwerkt de volgende persoonsgegevens wanneer u zich aanmeldt voor de Steentijddag of een boek bestelt:

De Stichting Steentijdarcheologie verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor de volgende doelen:

De Stichting Steentijdarcheologie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de genoemde doelen te realiseren. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, bijvoorbeeld het doorgeven van uw naam en adres aan een vervoerder, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

De Stichting Steentijdarcheologie gebruikt op deze website alleen technische en functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u eerder opgeslagen cookies via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u inzage krijgen in uw bestelgeschiedenis. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar stichtingarcheologie@xs4all.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. de Stichting Steentijdarcheologie zal per ommegaande op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De Stichting Steentijdarcheologie neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via stichtingarcheologie@xs4all.nl